• Slik så arkitektene for seg det nye Stavanger Hilton i Kannik. I forgrunnen ligger den nyrestaurerte katolske kirken. (Fotomontasje: Link Arkitektur) montasje Link Arkitektur

Hiltons tårnhotell legges på is

Byplanavdelingen i Stavanger har lagt vekk planene om et 25 etasjers hotell ved den katolske kirken på Løkkeveien.