• I april 2013 blir det mogleg å ta med valfri mengd av flytande gjenstandar i handbagasjen. Jonas Haarr Friestad

Væskeforbodet på fly forsvinn

Frå 29. april 2013 blir det mogleg å ha med seg meir enn 100 ml væske gjennom sikkerheitskontrollen. I løpet av våren skal EU si arbeidsgruppe innan feltet presentera ein rapport for dei norske myndigheitene.