Vil legge ny skole til Urban Sjøfront

Flertallet i Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) lytter til bydelsutvalget og velger bort Midjord som lokalisering for en ny barneskole på Storhaug.