• Helge Solum Larsen (t.v.) og Leif Arne Moi Nilsen mener det å forby kommunalt ansatte å bruke tobakk i arbeidstiden, er feil vei å gå. Anders Fehn

- Tvangsmidler er ikke rekrutterende

Politikerne Leif Arne Moi Nilsen (Frp) og Helge Solum Larsen (uavhengig) mener et tobakksforbud ikke er den riktige veien å gå. De ser på forbudet som ikke noe annet enn tvang.