21 000 kråker overnatter ved Mosvatnet

Telling over fire år viser at antall kråker på de store felles overnattingsplassene på Jæren har vært ganske stabilt de siste årene. Mest pop er Mosvatnet. Der sover 16 000 kråker og 5000 kaier (små kråkefugler) hver natt om vinteren.