• - For regionens del er vi nødt til å enes, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak til fylkesordfører Janne Johnsen. Fylkesordføreren er med på det, men minner Wirak om at de også har overordnede lover og regler å forholde seg til. Karina Lavik

6,5 milliarder kan få Sandnes med på laget

Høyres fylkesordfører, Janne Johnsen, er rede til å kompromisse for å få Sandnes med på Bypakke Nord-Jæren, men partiets gruppeleder, Elin Schanche, er uklar. Av pakken på 25 milliarder er det mulig å frigjøre 6,5.