• Oppgradert E134 over Haukeli vil binde Øst- og Vestlandet sammen på en lønnsom måte, ifølge Vegvesenet. Traseen er den eneste som kommer ut med plusstall i ny utredning. Egil Schmidt

Haugesund-Oslo på fire timer

Næringslivet jubler over at E134 over Haukeli anbefales som ny hovedstamvei mellom øst og vest. Det betyr 150 minutter kortere reisetid mellom Haugesund og Oslo.