• Den nye gangveien under jernbanen (Aasensgt./St. Olavgt), er ett av prosjektene som er delfinansiert av Gass-fondet. Undergangen kostet 20 millioner kroner, hvorav 15,5 millioner kroner belastet Gass-fondet. Pål Christensen

Park og vei til 900 millioner kroner i fare

Planlagte parker, promenader og veier til om lag 900 millioner kroner, kan stå i fare dersom det viser seg at spleiselaget i Sandnes sentrum strider med loven.