Otium ut av Øglændkvartalet

Slik vil SPG Øglænd rehabilitere deler av det gamle Øglændkvartalet, men Rogaland fylkeskommune protesterer på at kulturminnene i det verneverdige miljøet i Langgata, ikke blir godt nok ivaretatt. Foto: Link Arkitektur / Brick Visual

Sparebanken Vest har overtatt Otium sin eierpost i Øglændkvartalet.

Les hele saken med abonnement