• Alt taler for at hodeskallen som ble funnet i Tananger har tilhørt en kvinne i 40-årene som døde for flere hundre år siden. Rune Nedrebø

Hodeskalle-gåten er trolig oppklart

Hodeskallen som ble funnet under graving av en vann— og avløpsgrøft i Tananger er trolig flere hundre år gammel og tilhører en kvinne i 40-årene. Politiet avskriver muligheten for en kriminalsak av nyere dato.