• Melkebonden Arvid Jøssang har byttet beite. Det samme har 78 andre produsenter i Strand gjort siden 2003. Tor Inge Jøssang

Byttet høyballer med fotballer

Ryfast kan på sikt true Strands jordbruksjord, som tilsvarer 3600 fotballbaner.