Fylkesutvalg vil bevare fosser

Et flertall i fylkesutvalg ønsker ikke utbygging av kraftverk i Bjerkreim.

Publisert: Publisert:

Småkraft AS har planer om utbygging av vannkraftverk i Fossbrekka og jettegryta på bildet kan bli tørrlagt ved en kraftutbygging. Foto: Arnt Olav Klippenberg

  1. Leserne mener
Denne artikkelen er over tre år gammel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte i februar to søknader på høring om konsesjon for små vannkraftverk i Bjerkreim kommune.
Saken omhandler bevaring av natur og naturminner på den ene siden, og investering i fornybar energi på den andre siden.

– Enkelte tiltak skal vi ikke godta. Vi vil ikke pepre naturen med små kraftverk, fordi hvert enkelt ikke har store konsekvenser, sa Arbeiderpartiets Inghild Vanglo.

Sammen med partigruppen heier hun generelt på fornybar energi, men foretrekker heller flere store kraftverk enn mange små. Vanglo oppfordret samtidig de av Fylkesutvalgsmedlemmene som ikke er kjent i området, til å ta en søndagstur og oppleve området.

– Det er kulturminner og natur som vil bli ødelagt her, og det kommer godt frem i utredningen. Godt arbeid av Fylkeskommunen, sa Venstres Anja Berggård Endresen.


Lite forskjell – stor konsekvens

Et av de avgjørende argumentene i Fylkesutvalgssalen, var størrelsen på kraftverkenes leveranse av strøm i forhold til konsekvensene.

– Når det kommer til inngrep i naturen må vi veie forholdet mellom innsats og konsekvens, lød det fra Per Kåre Foss (KrF), som ønsker å ta vare på naturminner og naturelementer.

– Det er snakk om to mikrokraftverk som skal levere 3 mega watt - dette er lite strøm og vil ikke gjøre noen stor forskjell, sa Torfinn Ingeborgrud fra Miljøpartiet de grønne. Sammen med Høyre stemte de mot etableringen.

– I Høyre er vi opptatt av fornybar energi og er positive til vannkraft, men vi er kritiske til dette, sa Janne Johnsen på vegne av en samlet høyregruppe.

Arbeiderpartiets Simon Næsse føyet til debatten at vindmøller til sammenligning produserer vindmøller 10-12 mega watt, og dermed vil være en bedre løsning til produksjon av strøm.

Også turistforeningen er imot utbyggingen.

De tre nye prosjektene vil gi en årsproduksjon tilsvarende årsforbruket til 3700 husstander. Det er ikke slik at det er husstander som er uten lys og strøm. Vi reagerer på denne måten å framstille kraftutbygging på, sa styrelederen i turistforeningen tidligere på uken til Aftenbladet.

Les tidligere artikkel: Disse fossene kan bli lagt i tunnel

To partier positive til prosjektet
Selv om størstedelen av Fylkesutvalgsmedlemmene var imot etablering av kraftverk i Bjerkrimsvassdraget, var det ikke alle som var imot.

– Senterpartiet er positive til utbygging av kraftverk hvor inngrepene ikke er større, sa partiets Arne Bergsvåg og påpekte at kraftverk i denne størrelsen er tillat.

– Her er det ikke snakk om å ta bort vann, men å utnytte fallet. Derfor vil vi fremme forslag om å tillate å bygge ut, fortsatte Bergsvåg, som har stilt med alternativ forslag.

Også Fremskrittspartiet var positive til etablering av kraftverkene.

– Det å være positiv til fornybar energi er viktig, sa Anita Egeli (FrP), og støttet opp om Senterpartiet sitt forslag.

Utenom Senterpartiet og Fremskrittspartiet var det enighet om å følge Fylkesrådmannen sin anbefaling om ikke å gi tillatelse til etablering av vannkraftverkene i Bjerkreimvassdraget.

Saken følges ikke opp i Fylkestinget.

Publisert: