Stortinget sier ja til tidenes bompengefest på Nord-Jæren

Privatbilister og næringslivet må punge ut over 25 milliarder kroner når Stortinget vedtar et historisk transportløft for Nord-Jæren.

Her i Madlaveien, like etter Tjensvollkrysset på vei inn mot Stavanger sentrum, skal en ny bomstasjon bygges og stå klart til drift i 2018.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har enstemmig sluttet seg til bompengeinnkreving på Nord-Jæren for de neste 15 årene.

Når bomringens 38 bomstasjoner åpner i oktober neste år, er det duket for tidenes bompengefest fram til 2033.

Trykk på kartet under for å se hvor bomstasjonene blir plassert.

25,2 milliarder kroner skal hankes inn via seks bomringer (se grafikk og fakta).
21 milliarder bomkroner er satt av til en rekke prosjekter innen kollektiv, sykkel, gange og veier.

De resterende 4,2 milliardene vil gå til lån, renter, innkreving og drift av bomringen. Det tilsvarer inntekter fra all trafikk gjennom bomringen i to og et halvt år.

Ønskeliste på 30 milliarder

Samtidig er det satt opp prosjekter for 30,4 milliarder (mrd.) som i hovedsak skal bli finansiert av "Bypakke Nord-Jæren".

De viktigste prosjektene er:

 1. Bussvei mellom Stavanger og Sandnes med arm til Forus. Bussvei mellom Stavanger og Risavika med arm til Kvernevik: 7,2 mrd*.
 2. Transportkorridor vest (TKV) fra Sola til Randaberg: 4,3 mrd.
 3. E39 Ålgård-Hove: 3,55 mrd.
 4. E39 Smiene-Harestad: 3,2 mrd.
 5. Sykkelekspressvei langs E39 mellom Stavanger og Sandnes via Forus. Egen tunnel under Auglendshøyden: 1,30 mrd
Les også

Sa ja til ny bussvei uten å kjenne prisen på 167.000 meteren

Les også

Ordfører skrinlegger bussveitunnel

Les også

Nesten 100.000 per meter sykkelstamvei

Hovedmålet for "Bypakke Nord-Jæren" er nullvekst i personbiltrafikken i en 15-årsperiode. Vekst i persontransporten skal bli tatt kollektivt, med sykkel eller til fots. Både nærings- og kollektivtrafikken skal få bedre og mer effektiv framkommelighet.

* Summen inkluderer ikke 3 milliarder for de delene av bussveien som er fellesstrekning med TKV.

Her i Lagårdsveien, like før Strømsbrua, kommer én av de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren. De skal i drift fra oktober 2018 og samle inn bompenger i 15 år.

Passeringstak

Det gjenstår å avklare statens endelige bidrag til pakken.

Dette skal defineres nærmere i en byvekstavtale med Nord-Jæren (forhandlinger pågår), i kommende Nasjonal transportplan (NTP) samt i årlige budsjetter og handlingsprogrammer.

Høyre, Frp, KrF og Venstre lover at staten dekker halve bussvei-regningen, dog innenfor rimelighetens grenser.

Ap høyner her til inntil 70 prosent. Differansen utgjør cirka 1,4–1,5 mrd. kroner.

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) drar inn 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

Les også

Stortinget avverger «bomran» på Nord-Jæren

Les også

– Bompengebelastningen på Nord-Jæren er over smertegrensen

Komiteens viktigste grep er å la også næringstrafikken få betalingsfritak etter 75 bompasseringer på én måned. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre dette forutsatt lokal tilslutning.

Det er ikke utredet hvordan dette påvirker inntektsgrunnlaget til bompakken.
I motsetning til Høyre, Frp, KrF, Venstre og Senterpartiet, støtter ikke Arbeiderpartiet opp om dette grepet.

Ap viser til at de ønsker å høyne statens finansieringsandel til inntil 70 prosent. Hele eller deler av disse statlige pengene kan gå til bompengekutt, og særlig for næringstransporten, uten at finansieringsgrunnlaget svekkes, mener Ap.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lover at staten tar 50 prosent av regningen for bussveien.

Milliardavstand

En så viktig transportsatsing hadde fortjent mer statlig støtte, ifølge Hadia Tajik (Ap).

– Regjerings- og samarbeidspartiene takker nei til 1,4-1,5 milliarder kroner. Samtidig er det positivt, særlig i situasjonen vi er i nå, at de åpner for å utvide bompengetaket til tungtransport. Det er viktig å sikre næringstransporten gode vilkår.

– Men dere er jo ikke med på forslaget?

– Vi er for et bompengetak for næringstransport, men vi ønsker et litt annet finansieringsopplegg. Vi mener at inntil 70 prosent statlig finansiering vil legge forholdene bedre til rette. I tillegg er det mer penger bak vårt forslag.

– Flertallet peker på at "inntil 70 prosent" kan bety 10-20 prosent?

– Det kan også "inntil 50 prosent" bety. Det blir en merkelig måte å gjøre det på, sier hun.

Hadia Tajik og Ap varsler økt statlig støtte til bussveien.

Saksordfører Helge Orten (H) viser til at Ap tidligere ikke har vist evne til å finansiere "inntil 70 prosent".

– Det er usikkert hvorvidt Ap vil oppfylle dette. Vi står fast ved lovnaden om 50 prosent.

– Hvordan er det å gå inn for tidenes bompengefest på Nord-Jæren?

– Ingen av oss er spesielt glad i bompenger, men du er avhengig av brukerfinansiering hvis du vil gjennomføre et betydelig løft for kollektiv, gang, sykkel og veinett. Det gjelder ikke bare på Nord-Jæren, men stort sett alle i byområder.

– Tidenes transportløft?

– Ja, det er slik du må se på det. Stavanger-området vil også nyte godt av byvekstavtalen, som vil kunne bety betydelig statlig medfinansiering innen kollektiv, gang og sykkel.

– Er det uforsvarlig å gå inn for passeringstak for næringstransport uten å utrede det?

– Nei, departementet tar dette videre med lokale myndigheter. Det er en del av en totalpakke. Det er jo heller ikke avklart hva den statlige andelen i de forskjellige delene av pakken blir. Det må vi komme tilbake til i NTP, byvekstavtalen og budsjettbehandling, sier Orten.

Vedtak i månedsskiftet

Transport- og kommunikasjonskomiteen avga sin innstilling i saken tirsdag ettermiddag. Stortingsvedtak er ventet i slutten av mars.

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre første etappe av sykkelekspressveien mellom Stavanger og Sandnes, på strekningen Sørmarka–Smeaheia, med et budsjett på 1,05 milliarder kroner.

Gå til bypakkens offisielle nettsted for å mer informasjon om bompengeordningen.

Eksempelvis kan du lese handlingsprogrammet her.

Ved å klikke på følgende lenke, kommer du til forslaget fra Samferdselsdepartementet som transportkomiteen på Stortinget har basert sin saksbehandling på.

Les også

 1. Her må du betale bompenger i oktober 2018

 2. – Jeg vil kalle dette et ran av Nord-Jærens befolkning

 3. Næringsforeningen er ikke positiv til økte bompenger

Publisert:

Bomringen historisk

 1. Lover bedre busstilbud fra høsten av

 2. Vil lose biltrafikk fra motorveien inn i sykkeltunnelen

 3. Disse bomsnik-veiene kan bli fysisk stengt

 4. Nye tall: 7800 flere busspassasjerer på Nord-Jæren hver eneste dag.

 5. Bompenger/rushtidsavgift: – Wirak frykter valget

 6. Fortsatt uavklart når rushtidsavgiften er tilbake

 1. Bomringen historisk
 2. Samferdselsdepartementet
 3. Nasjonal Transportplan
 4. Helge Orten
 5. Hadia Tajik