Narkotikadømt krever at dommen oppheves

Domfelte mener at politiet ikke forteller sannheten om hvordan de fant et større parti amfetamin ved Holmavatn på Høgjæren.

I tillegg til narkotika fant politiet flere hundre tusen kroner i kontanter på domfeltes arbeidsplass. Selv hevder han at han var en «pengemann».
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Tidligere denne måneden ble en 50 år gammel mann bosatt i Hå kommune dømt i Jæren tingrett til 8 år og 6 måneders fengsel blant annet for oppbevaring av flere kilo amfetamin og hasj. Politiet ransaket både på mannens arbeidsplass og i et skogholt ved Holmavatn.

Les også

50-åring dømt for storstilt narkotikasalg

Begge plassene ble det funnet amfetamin og hasj. 50-åringen har erkjent kjennskap til stoffet som ble funnet på hans arbeidsplass, men nekter for at han visste om narkotikaen ved Holmavatn. Ifølge tiltalte hadde han satt seg i gjeld i forbindelse med en tidligere narkotikasak. Gjelden betalte han ved å opptre som «pengemann». Han skulle motta og videreformidle penger. Utover det skulle han ikke stille spørsmål.

Ville ikke svare

Advokat Brynjar Meling bekrefter overfor Aftenbladet at dommen fra Jæren tingrett er anket til Gulating lagmannsrett. Videre bekrefter han at tingrettens dom, etter forsvarets syn, må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil.

Les også

Tiltalt etter stort narkofunn på Høg-Jæren

Les også

Påstand om 8 år og 9 måneders fengsel i stor narkotikasak

- Min klient har krav på å få saken prøvd i to rettsinstanser. Vi anfører at det er gjort saksbehandlingsfeil i tingretten og at min klient derfor ikke vil få en reell toinstans-prøving selv om saksbehandlingsfeilen skulle bli rettet opp i lagmannsretten, sier Meling.

- Hva mener forsvaret at ble gjort feil i tingretten?

- Vi anfører at feilen ble gjort allerede i etterforskningen av saken mot min klient, og at denne har forplantet seg i systemet, sier forsvareren.

- Vant i Lotto

I dommen fra tingretten står det blant annet at politiet foretok søk med narkotikahund i området ved Holmavatn. På det tidspunktet var det allerede funnet stoff på 50-åringens arbeidsplass, og politiet mener at trafikkdata fra tiltaltes mobiltelefon indikerer at han har vært ved Holmavatn på nattetid. Allerede andre gang politiet søkte med hund ble narkotikapartiet funnet.

Advokat Brynjar Meling er 50-åringens forsvarer. - Vi anfører at det ble feil allerede i etterforskningen av saken mot min klient, sier han.

- Politiet vant i Lotto da de fant narkotikaen. Min klient mener at politiet må ha blitt vist hvor de skulle lete. Trafikkdata viste riktig nok at min klient ved et par anledninger hadde vært i området som dekkes av basestasjonene, men trafikkdataen sier ikke med sikkerhet akkurat hvor i området han har vært. Området er stort, sier Meling, som viser til at klienten er klar på at han må ha befunnet seg helt andre steder enn Holmavatn når mobilen har slått inn.

LES OGSÅ: Fant flere hundre tusen kroner i truck på Jæren

50-åringen er dømt for grove narkotikaforbrytelser flere ganger tidligere. Hans forsvarer merket seg at to av vitnene under den siste straffesaken, to politibetjenter, nektet å svare på spørsmål knyttet til funnet ved Holmavatn.

Pseudo-bevis

Meling sier at en ny lov om skjult etterforskning gir politiet anledning til å nekte motparten innsyn i dokumenter og i etterforskningen såfremt disse opplysningene ikke skal legges frem i retten. Dersom skjult etterforskning er brukt i denne saken, har altså politivitnene anledning til å nekte å svare på konkrete spørsmål knyttet til den delen av etterforskningen.

Les også

Politiet fant narkodepot på Jæren

Ifølge Meling bekreftet aktoren i saken, politiadvokat Øyvind Haukland, at vilkårene for ikke å svare var til stede.

- Jeg mener det er veldig farlig om politiet kommer opp med «pseudo-bevis». I dette tilfellet sier de at en narkotikahund fant stoffet. Det kan hende, men min klient mener at politiet i forkant har blitt vist hvor de skulle lete. Det prinsipielle her er at loven åpner opp for å lage bevis for å dekke over de reelle bevisene, sier Meling.

Ikke hans

Stoffet som ble funnet ved Holmavatn og stoffet som ble funnet på tiltaltes arbeidsplass er pakket inn på nøyaktig samme måte. Retten konkluderer med at det stammer fra samme parti. Ifølge 50-åringen var stoffet som ble funnet på arbeidsplassen noe som en misfornøyd kjøper hadde levert tilbake. Tiltaltes oppgave var å oppbevare stoffet til eieren kom og hentet det.

Politiadvokat Øyvind Haukland, som er aktor i saken, ønsker ikke å uttale seg verken om anken eller bevissituasjonen i saken så lenge den ikke er endelig avgjort.

- Min klient holder fast ved at han ikke kjenner til stoffet ved Holmavatn. Videre mener han at noen må ha forklart politiet hvor stoffet ligger og at det er mer nærliggende at den eller disse personene er stoffets eier.

LES OGSÅ: Domfelte hevdet at pengene kom fra salg av seksuelle tjenester

- Ville en person vise politiet hvor de kunne finne hans eller hennes stoff?

- Det kan tenkes. For eksempel for å utnytte politiets mistanke mot feil mann, og således unngå straff i en sak som allerede er under etterforskning. Min klient mener at noen har gitt ham skylden, sier 50-åringens forsvarer.

Kommenterer ikke

Politiadvokat Øyvind Haukland, som er aktor i saken mot 50-åringen, ønsker ikke å kommentere domfeltes anke.

- Jeg registrerer at dommen er anket, men ønsker ikke å kommentere verken anken eller bevissituasjonen i saken så lenge den ikke er endelig avgjort, sier Haukland til Aftenbladet.

Publisert: