Ingen skal miste jobben når Finnøy, Rennesøy og Stavanger slås sammen

At ingen skal bli oppsagt og at de som må skifte jobb ikke skal måtte gå ned i lønn, er det viktigste som er nedfelt i en omstillingsavtale mellom arbeidsgiver og de ansatte i Nye Stavanger.

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal bli en kommune innen 1. januar 2020. Her er ordførerne i dagens tre kommuner avbildet: Stående: Christine Sagen Helgø, Stavanger. Sittende: Dagny Sunnanå Hausken fra Rennesøy og Henrik Halleland fra Finnøy.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det er de skjønt enige om, både Bjørg Vestbø i Fagforbundet Rennesøy, Else G. Vignes i Delta Finnøy og Kristin Torp i Utdanningsforbundet i Stavanger. De tre er blant de ti tillitsvalgte fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger som representerer de ansatte i sammenslåingsprosessen.

Både Vestbø og Vignes synes også det er viktig at avtalen har med at ansatte som får økt arbeidsreisen med minimum 40 minutter hver vei, «kan innvilges særskilte tilrettelegginger eller økonomiske kompensasjoner i en overgangsfase».

-Det har mye å si for oss på Finnøy. Kjører du, må du regne med tre kvarter ekstra hver vei (Finnøy-Stavanger), i rushtida kan du fort regne med 1 time og 15 minutter. For å fylle på bompengebrikka, må du betale 4.800 kroner nå, det varer cirka en måned, sier Vignes.

Kristin Torp i Utdanningsforbundet i Stavanger, synes det er viktig at avtalen «sikrer forsvarlig saksbehandling for de som må endre arbeidsoppgaver og arbeidsplass. Avtalen sikrer oss prosjekttillitsvalgte medbestemmelse i forbindelse med slike saker.»

Utfordringene

Hva tror de blir den største utfordringen framover?

– Kompleksiteten. Forskjellene mellom de tre kommunene er store både i kraft av størrelse og type kommune. Stavanger er en bykommune, de to andre landkommuner. Når vi skal bli en ny kommune, blir det en utfordring å få dette godt samordnet, svarer Torp. Gevinsten med en ny kommune mener hun blir større faglig fellesskap.

Verken Vignes eller Vestbø tror at de ansatte i Rennesøy og Finnøy har større grunn til å være nervøse for sammenslåingen enn de i Stavanger:

– For de fleste av Fagforbundet sine ansatte vil det ikke bli så store omveltninger. På Rennesøy er det bare ett sykehjem. Det kommer til å bestå. Også barnehager og skoler vil bestå. De som blir mest berørt, er de i kommuneadministrasjonen, sier Vestbø.

– De fleste kommer ikke til å merke det, de som jobber i skole, barnehage, sykehjem,. Utfordringene er for oss på Rådhuset, vi i administrasjonen må nok belage oss på at vi må begynne å jobbe i Stavanger. For det første vil det bli dyrere, for det andre tar det mer tid, sier Vignes.

Vil ha jordbrukskontor

De to er spente på hvor funksjoner og arbeidsplasser vil havne:

-Det er ikke snakk om at Finnøy og Rennesøy skal innlemmes i Stavanger. Vi skal jo være likestilte. Da vil det ikke være naturlig at alt skal være i byen. Stavanger får nå med seg to store jordbrukskommuner, poengterer Vestbø som mener det må være et minstemål at Rennesøy og/eller Finnøy får den nye kommunens jordbrukskontor og havbrukskontor. Hun forventer også «at det skal være et NAV-kontor her ute».

I intensjonsavtalen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger står det at det skal være Servicekontor på Judaberg og Vikevåg som skal gi innbyggerne informasjon, veiledning og annen service. Videre står det at «det skal vurderes å også legge enkelte publikumsnære tjenester/førstelinjetjenester til Servicekontorene, for eksempel innen plan- og byggesak.»

I denne avtalen står det også at det skal bygges et nytt bygg i Vikevåg på Rennesøy. Bygget skal være kommunedelsenter med servicetorgfunksjoner og lokale helsetjenester med lege, helsestasjon og tverrfaglig lavterskeltjenester (som psykisk helsevern, rusvern, NAV og miljøtjenester), samt tannlege og frivillighetssentral).

Lønn

Lønna er ikke lik for alle yrkesgrupper i de tre kommunene i dag. Arbeidet med å samordne det, blir en sak som man må ta fatt på når den nye kommunen er opprettet.

– Omstillingsavtalen kan ikke binde den nye kommunen til hva den skal gi i lønn. Denne avtalen sikrer bare de som i dag jobber i de tre kommunene hvis det skjer endringer med dem. Det har ikke noe med tariffen å gjøre,. Etter 2020 blir det en forhandlingssak. Da må vi se på hvor store forskjellene er, og hvilke grupper som skal prioriteres, sier Torp.

-Målet må være å få en utjevning, få det mest mulig likt, sier Vestbø.

Publisert: