Stavanger: Færre unger, færre barnehageplasser

Stavanger kan få 190 færre barnehageplasser neste år. Kuttene blir størst i bydelene Hinna og Tasta, mens Storhaug og Våland kan få flere plasser.

Stavanger kan få 190 færre barnehageplasser neste år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Stavanger kommune melder onsdag på sin hjemmeside at rådmannen foreslår å legge ned 290 kommunale barnehageplasser neste år. Samtidig opprettes 100 nye private plasser. Forslaget innebærer dermed at Stavanger kommune vil ha 190 færre barnehageplasser enn i dag fra høsten 2018.

Stavanger kommune har hatt en betydelig nedgang i antall barn de siste årene. Den trenden fortsetter, viser befolkningsframskrivingstallene per juni 2017. Derfor anser kommunen det som nødvendig å justere antall barnehageplasser ned, i tråd med et forventet antall barn med lovfestet rett til barnehageplass.

Størst kutt i Hinna

Det framtidige barnehagebehovet er beregnet i Barnehagebruksplanen for 2018–2022. Denne skal behandles i kommunalstyret for oppvekst onsdag 13. september.

Overdekningen er størst i Hinna bydel, så rådmannen vil fjerne 180 barnehageplasser der. I Tasta bydel foreslås 70 kommunale plasser avviklet, men her kommer 100 nye plasser i Private Byfjordparken barnehage høsten 2018. Rådmannen foreslår også at nye barnehageplasser skal etableres i Storhaug og Våland bydeler, som har størst underdekning i dag.

Konkrete kutt i november

– Det er viktig å oppnå en bedre balanse mellom behov og kapasitet i bydelene, spesielt i de bydelene som har underdekning av barnehageplasser. Å redusere med 190 barnehageplasser kan bli krevende, men det er nødvendig, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

En egen sak om dimensjonering og fastsetting av hvilke barnehager som vil bli berørt legges fram for kommunalstyret for oppvekst 1. november 2017.

Publisert: