• Knut Aanestad Bergesen er daglig leder ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin forskningsstasjon på Ims. Klageorganet har vedtatt at en kontrakt verd 3,5 millioner kroner anlegget ble tildelt av Miljødirektoratet, var ulovlig. Carina Johansen

Ims-anlegg fikk kontrakt til 3,5 mill. − men anskaffelse var ulovlig

SANDNES: Miljødirektoratet tildelte for to år siden en kontrakt verd 3,5 millioner kroner til forskningsstasjonen til NINA på Ims − uten å kunngjøre anskaffelsen.