• Bodil Sivertsen i Sandnes avviser ikke forslaget, men ser og betenkeligheter med å løfte deler av varslingsarbeidet ut av kommunen. – Når det løftes ut, må det også løftes tilbake. Arbeidsgiver må ikke abdisere. Det er vi som må gjøre jobben, understreker hun. Aasland, Jarle

Vil vente om varsling

Trenger kommunene hjelp for å behandle medarbeidere som sier fra om kritikkverdige forhold på en god måte?