Forlik i Leros Strength-saken

Den årelange rettsstriden om hvem som skal betale for opp— rydningen etter at MS «Leros Strength» forliste, er over. Staten får dekket sine utgifter.