Veritas vil ha vakthold

Veritas har godkjent selvbetjente Mega Splash i Kongeparken, menanbefaler likevel fast vakthold.