De beste er de eldste innen Heimevernet

Forsvarskomiteen går mot forslaget om å sette eldre befal ogsoldater i HV på ventelister uten å kalle dem inn til øvelser.