Vil åpne Normisjon for kvinneprester

Et flertall av regionstyret i Normisjon Rogaland vil åpne for ansettelse av kvinnelige teologer.