Frykter kollisjon mellom bil og syklist

To ganger har syklister havnet på bilpanseret ved utkjørselen til Offshore&Marine