Fortvilar over pasienttransport

Politikarar i Hå er fortvila over måten alvorleg sjuke folk blirsendt heim frå sjukehus. Rådmannen trur det er lite å gjera meddet.