- Dyvått nybygg kan bli syk bygning

— Bygningen med det nye kjøpesenteret Magasin Blå i Verksgatarisikerer å bli sykt etter regnskyllene i helgen, sier ekspert påinnemiljø.