Må betale nytt kloakkanlegg selv

En beboer i Reinsdyrveien ved Stokkelandsvatnet har klaget på kommunens krav om at kloakken fra eiendommen må separeres og tilkobles den nye avløpsledningen i området. Han mener kommunen selv må betale det det koster å skille spillvann og kloakk.