- OK med konkurranse

Lyse-toppsjef Eimund Nygaard sier at man i Lyse er forberedt på konkurranse på alle områder — også naturgass: