35 nye renseparker på Jæren

49 ulike tiltak i seks kommuner får tilskuddsmidler fra Aksjon Jærvassdrag i 2002. 35 av prosjektene er såkalte renseparker.