Ivar Fett

— Vi håper på å starte et prosjekt som vil sette spor, sier IvarFett, leder av idrettsrådet i Stavanger.