Best i Europa

Labradoren Balder har snust seg fram til en europamestertittel. Sammen med toll— inspektør Ove Foss fra Sandnes, har han vunnet EM for Tollvesenets narkotikahunder.