Trafikken kan bli stoppet

I går, i 10-tiden, sto plutselig trafikken stille mellomTjensvollkrysset og Byhaugtunnelen. I tiden framover kan fleremarkeringer komme.