Uførepensjonister leser dårligere

Leseferdighetene blant uførepensjonister er lavere enn i befolkningen forøvrig. Folk som leser dårlig har større risiko for arbeidsledighet.