Drikkevann skal varme dalbuer

På veien til vannglasset i de tusen hjem på Nord-Jæren, vil drikkevannet til kundene i IVAR fra årsskiftet forsyne 500 husstander i Dalane med strøm.