Frykt for Bergen gir nei-fleirtal

Forskningsleiar Einar Leknes ved RF-Rogalandsforskning ser to hovedårsaker til at storfylke-motstandarane er i fleirtal i Rogaland.