Ungdomskafé kan vera i fare

Bortfallet av ølpengane og eit driftsbudsjett i underbalanse kan slå hardt ut for dei unge.