Lei av maset om kommunesammenslåing

Ordfører Håkon Rege i Sola vil ikke lenger høre Stavangers mas omkommunesammenslåing.