50 må gå i Sauda

Smelteverket i Sauda reduserer nå tallet på ansatte fra 320 til 270.