- Jesus er veikartet

— Freden må komme fra hjertet - ikke bare på papiret, sier VictorBahbah.