- Spiser mens jeg kjører

— Det gjør ikke meg noe. Å spise mens jeg kjører er blitt en vane.Kanskje er det en uvane, kanskje vet jeg ikke mitt eget beste.