- Jeg tar ansvar for pasientene og de ansatte

Stein Tore Nilsen uttrykker ikke noen stor glede, men en plikt tilå ta ansvar for pasientene og de ansatte ved kirurgisk-ortopediskklinikk.