Frifunnet må betale erstatning

Høyesterett har forkastet anken fra en 33 år gammel håbu. Han må betale erstatning selv om han ble frifunnet for voldtekt.