Påstand om fem år og 20 mill. i erstatning i Grønhaug-saken

Aktor i Grønhaug-saken, politiadjutant Rune Høgberg, la i Stavangerbyrett tirsdag formiddag ned påstand om at den 45 år gamle enkensom er tiltalt for trygdesvindel,skal sone fem års ubetingetfengsel og betale 20,1 millioner kroner i erstatning tilRikstrygdeverket.