Fortsatt uklart for sykehjem

Styrere for de private sykehjemmene i Stavanger er avventende og ikke for optimistiske etter et møte med rådmannen i går.