Dyrlege-saken til topps

Stortingsrepresentant Olaf Gjedrem (krf), reagerer på at dyrlegane i Finnøy må ta hensyn til økonomi framfor dyrehelsa. Han vil nå ta initiativ ovanfor Landbruksdepartementet.