Første kulturmiljøfredning i landet

Kulturmiljøfredningen av Sogndalstrand er i siste fase. Fredningen var den første i sitt slag som ble meldt i Norge. Senere kom blant annet Utstein i Rennesøy og Havrå— tunet i Hardanger.