Notiser fra politijournalene

Her følger en del politinotiser og annet fra helgen 27.-29. april.