Nedskjeringar på Dale

Sju av dei 23 tilsette ved Dale asylmottak må gå. Grunnen ermottaket tar imot langt færre asylsøkjarar enn før.