Olav den utrøyttelege

Det er eitt ord skulesjefen i Hå ikkje vil ha på seg: At det var noko han visste betre, men likevel ikkje gjorde. Ein slik påstand vil ikkje ein ekte jærbu kunna leva med.