Lakklukta tilbake på Lura

Lakklukta frå Miljølakk AS på Lura er igjen eit problem for naboen. Dersom problemet ikkje vert utbetra, vurderer helsesjefen å pålegga verksemda ei utbetring.