Nedsatt fartsgrense

Byplansjefen har vedtatt fartsreduksjon i tre gater på Trones. Eidsvollgata og Jadarveien får fartsgrense på 40 kilometer i timen, mot 50-grense i dag. Den eksisterande 30-sona i Eidsvollgata blir dessutan utvida til å gjelda sør for Jadarveien.